Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben, ongeacht hun socio-economische achtergrond.

Teach for Belgium mobiliseert, selecteert, vormt en ondersteunt geëngageerde mensen die zich willen inzetten als leerkracht in  Belgische scholen met de meeste sociaaleconomische kwetsbare leerlingen. 

Waarom lesgeven met Teach for Belgium?

Het netwerk

Je maakt deel uit van een dynamisch netwerk van geëngageerde mensen die zich inzetten voor kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen.

De vorming

Door je aan te sluiten bij Teach for Belgium volg je in de zomer een intensieve vorming van 5 weken waarin je voorbereid wordt op je lesopdracht.

Werkgelegenheid

Na je vorming heb je minimaal twee jaar een plaats op een school om les te geven, naargelang mijn diploma, in de knelpuntvakken: wiskunde, wetenschappen, Frans of Nederlands.

Ondersteuning

Je wordt gedurende je twee eerste schooljaren intensief gevormd en ondersteund. Dit dankzij 6 vormingsdagen per jaar en individuele ondersteuning van een tutor die je minstens één keer per maand in de klas komt observeren.

Wil je ons steunen?

Vindt u dat iedereen in België gelijke onderwijskansen moet hebben?

Dat het onaanvaardbaar is dat de slaagkansen van een leerling nog steeds afhankelijk is van zijn socio-economische achtergrond?

Dat we, om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden, absoluut moeten investeren in het onderwijs van toekomstige generaties?

Aldus, moeten we actie ondernemen en samenwerken voor positieve verandering!

Ik doe een gift

Dankzij mijn gift kan Teach for Belgium zijn missie voortzetten en zich inzetten voor kwalitatief onderwijs voor alle jongeren.

Getuigenissen