“Lesgeven moet meer als logische optie aangeboden worden voor vrouwelijke wetenschappers”

Hélène, 22, afgestudeerd als Bachelor Ingenieur-Architectuur aan de KU Leuven. Sinds september staat ze voor de klas in Brussel als één van de weinige vrouwelijke STEM-leerkrachten. Oorspronkelijk uit Gent, koos Hélène ervoor om zich te vestigen in het bruisende Brussel dat perfect past bij haar dynamische en nieuwsgierige persoonlijkheid. Hélène zag de keuze om les te geven in een Brusselse school als een uitdaging en als een verrijking. “Iedereen is van overal en dat trok mij aan” vertelt ze.

Meisjes worden geen ingenieur.

Belgische meisjes krijgen pas interesse in wetenschap en technologie als ze iets ouder dan 12 jaar zijn maar haken na 2 jaar af van deze passie (bron: Microsoft & KRC Research). Nergens anders in Europa is deze traagheid in interesse zo sterk te merken als in België. Hélène voelt dit echter vooral in de kleine dingen. “Ik zie het niet specifiek maar soms voel ik het wel; bijvoorbeeld in het 2e jaar wanneer ze moeten kiezen voor een traject.  Meisjes gaan meer kiezen voor taalrichtingen of als het gaat over interesses gaan jongens meer aandacht hebben in bruggen of constructiewerken. Verder hecht ik er niet te veel aandacht aan omdat ik het ook belangrijk vind als leerkracht om geen verschil te maken tussen jongens en meisjes. Het is voor mij veel belangrijker om in te zetten op de interesses van de leerlingen.”  Het ontwikkelen van deze interesses start al van jongs af aan en ook hier speelt de leerkracht een grote rol volgens Hélène.  “Als jong kind speel je bijvoorbeeld met poppen of je bouwt met LEGO. Ik kreeg altijd LEGO-sets ,dus ik begon al heel jong te bouwen. Als de leerlingen bij mij binnenkomen kan ik uiteraard niet meer veranderen wat zij in hun jeugd ervaren hebben.  Wat ik wel kan doen is altijd zelf super enthousiast zijn over mijn leerstof. Een rolmodel zijn is voor mij ook heel belangrijk. Ik ben zelf opgegroeid in een familie met ingenieurs en mijn vriendinnen zijn ook architect of ingenieur. Op dezelfde manier probeer ik ook een rolmodel te zijn voor mijn leerlingen.”

Meer vrouwelijke wetenschappers als leerkracht

Het gebrek aan vrouwelijke leerkrachten in STEM-richtingen ligt voor Hélène voornamelijk aan de algemene perceptie waar het lerarenberoep mee te maken heeft. Ook in haar eigen omgeving merkt ze dat de stap naar het onderwijs vaak te groot is voor sommige vrouwelijke wetenschappers. Hélène gelooft dat dit te wijten is aan een negatieve perceptie van het beroep, maar ook aan het feit dat deze keuze niet aangeboden wordt als logische optie binnen wetenschappelijke richtingen.

“Ik denk dat onze samenleving het beroep van leerkracht absoluut moet herwaarderen.  Ik krijg bijvoorbeeld vaak de reactie van mijn leerlingen: “Mevrouw, waarom bent u leerkracht als u ingenieur kon zijn?”. Voor mij zou het ook meer als een logische keuze moeten aangeboden worden binnen wetenschappelijke richtingen in combinatie met die herwaardering. Ik merkte dat ook op, bij jobfairs bijvoorbeeld, waar er nooit gesproken werd over het lerarenberoep. Tot ik Teach for Belgium leerde kennen.”

”Zodra leerlingen voelen dat je om hen geeft gaat het samenwerken altijd veel beter.

Geef om je leerlingen dan zie je impact

De grootste uitdaging blijft echter gedemotiveerde leerlingen aan te zetten om hun passie te vinden.  Dit is dan ook de dagelijkse drijfkracht voor Hélène en de reden waarom ze vol passie lesgeeft. “Eens ik gedemotiveerde leerlingen zie dan denk ik onmiddellijk na hoe ik ze terug kan motiveren. Ik denk aan één leerling die de les vaak stoorde en plots heb ik ingezien dat hij super graag websites maakt. Zo heb ik de connectie gemaakt. Hij komt mij bijvoorbeeld na de les vragen stellen hoe over hoe zijn website te verbeteren. Nog altijd gaat hij proberen de klas op stelten te zetten maar zo probeer ik wel een band te creëren en te houden. Ik weet dan dat hij gemotiveerd is voor iets, dat hij een passie heeft. Zodra leerlingen voelen dat je om hen geeft gaat het altijd veel beter.”    

Always assume the best

De vorming van Teach for Belgium heeft haar ook de nodige basis gegeven om aan te slag te gaan en dagelijks het verschil te maken om het beste uit haar leerlingen te halen. “In onze vorming werd erg benadrukt om altijd te vertrekken vanuit het positieve, dat heeft mij enorm geholpen.Als een leerling met haar hoofd op tafel ligt, ga ik haar niet voor de hele klas aanspreken. Eerder ga ik vragen stellen. ‘Heb je niet goed geslapen? Wat kan ik doen om jou te helpen? Als je wilt kan je het me na de les vertellen, zeg ik dan altijd. Deze reflexen zijn er dankzij de vorming en ondersteuning van TFB. De vorming geeft je een geweldige basis van technieken om op terug te vallen en om verder op te bouwen”

Wil jij net zoals Hélène inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs?

Stel je dan kandidaat voor Teach for Belgium!

Related Articles

Pers

Iedereen naar school

Onderstaand artikel verscheen in De Metro op 12 maart 2018. De Franstalige versie kan u onderaan vinden. Kwaliteitsonderwijs is essentieel voor een beter leven. Alle

LEES MEER »
Pers

Kies voor lesgeven

Onze directeur Caroline De Cartier schreef onderstaand opiniestuk, dat in de Le Soir verscheen op 20 juni. U kan de Franstalige versie hier herlezen. Het

LEES MEER »