Het programma  

Om de ongelijkheid in het onderwijs aan te pakken:

Zoekt Teach for Belgium kandidaten

Wil je de sociale ongelijkheid in het onderwijs verminderen en gedurende 2 jaar lesgeven in een school in een grootstedelijke context? Wij zijn op zoek naar pas afgestudeerden, jonge professionals en mensen die een nieuw carrièrepad willen inslaan.

Vormt Teach for Belgium hen tot inspirerende leerkrachten

teachers-&-students-small-colored

Je missie is het creëren van toekomstmogelijkheden voor je leerlingen.

Begeleidt Teach for Belgium hen in hun rol als changemaker

alumni

Je verwerft de nodige kennis en vaardigheden om als alumnus het onderwijssysteem op een structurele manier positief te beïnvloeden. Het gaat om een levenslang engagement om te ijveren voor meer gelijkheid in het onderwijs.

Het Teach for Belgium-programma bestaat uit 5 stappen:

1. De selectie

Met deze selectie willen we kandidaten identificeren die een positieve impact zullen hebben in de klas en op het onderwijs in het algemeen.

Preselectie

 • Je registreert je online en vult je persoonlijke gegevens in om je interesse voor het programma aan te geven.
 • Je ontvangt een link om een vragenlijst in te vullen die peilt naar jouw motivatie en ervaring.
 • Als we vragen hebben over je kandidatuur wordt er een telefonisch interview ingepland.

De selectiedag

Als je door de preselectie bent, word je uitgenodigd op een selectiedag. Dat is de laatste stap van de applicatieprocedure. De evaluatie bestaat uit verschillende onderdelen: een mini-les, een groepsdebat, een logische test, een schriftelijke proef en een interview. Je ontvangt hierover meer informatie tijdens de preselectie. Na afloop van deze selectiedag word je binnen de 10 dagen op de hoogte gebracht van het resultaat.

De 8 selectiecriteria waar onze kandidaten aan moeten voldoen zijn: zin voor initiatief – afstemming met de waarden van het programma – respect, openheid en nederigheid – doorzettingsvermogen – een kritische geest – organisatievermogen – zelfkennis – communicatie.

Killian Simon, 2de lichting
“De selectieprocedure van Teach for Belgium was intensief, op maat gemaakt en tegelijkertijd ook ongedwongen. De selectiedag was veeleer toegespitst op vertrouwen en kennismaking. Het was een fijne en leerrijke ervaring die ik aan iedereen ten zeerste kan aanbevelen.”

2. De initiële opleiding

De initiële opleiding is erop gericht de kandidaten te helpen om inspirerende leerkrachten te worden die doelgericht les kunnen geven in scholen met een lage sociaal-economische index. De opleiding stelt de deelnemers in staat de problematiek van de sociale ongelijkheid bij leerlingen beter te begrijpen en om de nodige vaardigheden op het terrein te ontwikkelen.

Deze opleiding vervangt geen lerarenopleiding (SLO) en geeft geen recht op een pedagogische titel. Onze opleiding is complementair met de specifieke lerarenopleiding en focust op het lesgeven in scholen in een grootstedelijke context. Teach for Belgium raadt alle kandidaten aan om naast deze opleiding ook een officiële pedagogische titel te behalen. Op die manier maken ze meer kans op een goede positie binnen hun school of in het onderwijs in het algemeen.

Observatiestage

De stage vindt plaats in de lente en bestaat uit drie delen:

 • Observatie in de klas en ontmoetingen met leerlingen en leerkrachten
 • Een dag in een jeugdvereniging
 • Een reflectieweekend waar de structurele oorzaken van sociale ongelijkheid worden besproken alsook de maatregelen die de leerkrachten daartegen kunnen nemen

De Summer Training

De deelnemers volgen samen gedurende 5 weken een intensieve residentiële training tijdens de zomer (het equivalent van 200 opleidingsuren) die hen voorbereidt op het beroep van leerkracht.

 • Het Summer Institute (2 weken op het einde of Juli) is het theoretische deel van de initiële opleiding en vindt plaats tijdens de laatste 2 weken van juli. Deze training omvat concrete, praktijkgerichte en veeleisende modules die de deelnemers de nodige kennis en methodes verschaffen om te starten in het onderwijs en zich een beeld te vormen van hun toekomstige rol als inspirerende leerkracht.
 • De Summer Academy (3 eerste weken in Augustus) biedt de kandidaten de mogelijkheid om de verworven competenties tijdens de Summer Institute verder te verfijnen. De leerkracht in opleiding is verantwoordelijk voor een klas en geeft wiskunde, Frans of wetenschappen. Het residentiële aspect van de training is essentieel voor het creëren van een positieve groepsdynamiek tussen de deelnemers. De overnachting ter plaatse, van zondagavond tot vrijdag, is daarom verplicht.

Alle verblijfskosten zijn voor de rekening van Teach for Belgium.

Louisa Desmet, 2de lichting
“De opleiding bij Teach for Belgium was intensief, maar enorm interessant en verrijkend. De Summer Institute is het theoretische deel van de opleiding en was een unieke ervaring voor mij. Iedere keer opnieuw staat er iemand voor jou die gemotiveerd is. Je wordt gesteund en dat geeft zelfvertrouwen. Je gelooft in jezelf en in de mogelijkheid om een impact te hebben in de klas. Daarna volgt het praktische luik, het Summer Academy. Ik kon niet wachten om eraan te beginnen en de leerlingen te leren kennen. De contacten, zowel met de leerlingen als met de ouders, waren super. Je hoort vaak negatieve berichten over jongeren in armere wijken in onze grootsteden maar eens je er bent is het een heel andere ervaring. Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk, maar er is steeds iemand die je steunt. Kortom, het Summer Institute bij Teach for Belgium is voorbijgevlogen en heeft me gevormd tot wat ik vandaag ben: een leerkracht.”

3. De plaatsing

Met de “plaatsing” willen we, naargelang het aantal beschikbare plaatsen, voor al onze deelnemers een functie vinden in een secundaire school in een grootstedelijke context. Teach for Belgium doet er alles aan om voor elke deelnemer een voltijdse positie te vinden in een school.

Voorwaarden

Voltijdse positie als leerkracht met intensieve begeleiding gedurende 2 jaar.

 • Voor de tewerkstelling in een Teach for Belgium partnerschool houden we zo goed mogelijk rekening met jouw geografische voorkeur.
 • De scholen selecteren de kandidaten op basis van hun CV en een sollicitatiegesprek.
 • Ondertussen zijn er 59 partnerscholen die deelnemers van Teach for Belgium tewerkstellen.
 • Salaris en voordelen:
  • De deelnemers ondertekenen een princiepsakkoord met Teach for Belgium. Wij leiden en begeleiden de deelnemers. Daarnaast stellen we alles in het werk om een voltijdse positie te vinden in één van de partnerscholen. De deelnemers engageren zich om de opleidingen te volgen, zich te laten begeleiden, bij te dragen tot een goede groepssfeer en zich in te zetten voor de school waar ze zullen lesgeven.
  • Je ondertekent een arbeidscontract met de inrichtende macht van de school. Dat contract geeft jou dezelfde status als een beginnende leerkracht met dezelfde kwalificaties. Dit betekent dat je betaald wordt volgens de barema’s die gelden in de Vlaamse gemeenschap.
   Martin Sonck – 1ste lichting
   “Ik geef sinds september 2014 les in het Instituut van de Heilige Familie van Helmet in Schaarbeek. De leerlingen hebben er de keuze tussen een algemene of een technische opleiding. De jongeren in onze school hebben allemaal een erg verschillende achtergrond wat zorgt voor veel diversiteit, iets wat ik enorm verrijkend vind. Het lerarenkorps en de directie zijn zeer gemotiveerd en hebben in de korte periode dat ik er ben al verschillende projecten opgezet. Het IHF is echt een school waar het goed vertoeven is !”

4. Begeleiding en voortdurende vorming

Dit luik is erop gezicht zowel de persoonlijke als de professionele vaardigheden van de toekomstige leerkrachten verder te ontwikkelen.

Coaching

Persoonlijke en professionele ondersteuning wordt voorzien gedurende twee jaar.

 • Vanaf het begin van de zomervakantie worden de deelnemers begeleid door een coach. Die coach is een onderwijsdeskundige met ervaring in scholen in een grootstedelijke context.
 • De rol van de coach bestaat erin de leerkrachten tijdens de lessen te observeren en samen met hen een actieplan op te stellen om de inhoud van de lessen te verbeteren.
 • Naast die maandelijkse observaties bieden de coaches ondersteuning waar nodig. Voor de beginnende leerkrachten zijn ze een contact- en infopunt waar ze met al hun vragen terecht kunnen.

Voortdurende vorming

Opleidingssessies in groep leiden tot  de verdere professionalisering van de leerkrachten.

 • In functie van de vragen en behoeftes van de leerkrachten en coaches biedt Teach for Belgium samen met onderwijsexperten bijkomende opleidingssessies aan. Zo kunnen de leerkrachten zichzelf op professioneel vlak verder ontwikkelen en hun vaardigheden en kennis versterken.
 • De opleidingssessies vinden plaats tijdens het schooljaar. Er is steeds één namiddag per maand voorzien alsook drie volledige weekends per jaar.

Mentorschap

Elke deelnemer wordt daarnaast gevolgd door een mentor. Zij bieden een klankbord en proberen de ervaringen van de leerkrachten te koppelen aan hun toekomstplannen om te ijveren voor meer gelijke kansen in het onderwijs.

 • De mentoren zijn kaderleden uit verschillende sectoren. Ze geven advies en proberen de deelnemers te begeleiden in het verdere verloop van hun carrière. Sommige deelnemers blijven lesgeven, anderen oriënteren hun carrière naar verschillende functies binnen en buiten het onderwijs waar ze een wezenlijke impact kunnen hebben op de structurele problemen van ongelijkheid. De mentoren geven mee richting aan het professionele parcours van de deelnemers.
 • Daarnaast wil Teach for Belgium met het mentorschap een brug slaan tussen het onderwijsveld en de privésector.

5. Alumni

Dankzij het alumniprogramma krijgen de deelnemers inzicht in de manieren waarop ze kunnen bijdragen aan een inclusiever onderwijssysteem.

Het uitbouwen van een netwerk

Als alumnus maak je deel uit van een ambitieus netwerk van mensen die vanuit hun verschillende professionele achtergronden het onderwijs positief willen beïnvloeden.

De mogelijkheden om een impact te hebben zijn divers en talrijk: als leraar, sociaal ondernemer, docent in een lerarenopleiding, directeur; werkzaam in een non-profit, in de private of publieke sector; als beleidsmaker,…

Lange termijn

Na twee jaar voor de klas heb je unieke vaardigheden en een bijzondere mindset ontwikkeld. Dat stelt onze leraars in staat om structurele problemen rond ongelijkheid aan te pakken zowel binnen als buiten het onderwijsveld.

 

Voor wie?

Misschien is lesgeven een optie die je reeds hebt overwogen, maar misschien ook niet.

In ieder geval wil je een sociale impact hebben en je inzetten voor kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor alle leerlingen. Wij zijn op zoek naar gepassioneerde kandidaten die de kwaliteiten hebben om wezenlijke verandering teweeg te brengen, zowel binnen als buiten de klas.

De 8 eigenschappen waar je aan moet voldoen zijn:

Zin voor initiatief

experience-et-esprit-d'initiative-colored-small

Ben je iemand die mensen motiveert en steunt in de succesvolle realisatie van hun projecten? Ga je voortdurend op zoek naar verschillende mogelijke oplossingen om obstakels te overwinnen?

Afstemming op de waarden van het programma

 

Alignement-colored-small

Deel je onze visie en onze waarden? Geloof je in het potentieel van alle leerlingen? Ben je bereid er alles aan te doen om je leerlingen betere toekomstperspectieven te bieden? Hoe zie jij je impact?

Respect, bescheidenheid en nederigheid

RHO-small-colored

Ga je respectvol en open om met de verschillen tussen jongeren van diverse achtergronden? Ben je bereid van hen te leren en een vertrouwensrelatie op te bouwen? Ben je leergierig en geïnteresseerd om allerlei zaken te leren van ervaren personen?

Doorzettingsvermogen

perseverer-small-colored

Kent je inzet om hindernissen te overwinnen geen grenzen en ben je klaar om een echte uitdaging aan te gaan? Ben je in staat verschillende oplossingen te vinden voor uitdagingen ? Wil je erg graag het onderwijssysteem verbeteren?

Kritisch denkvermogen

Critical-thinking-small-colored

Kan je situaties analyseren en begrijpen, snel tot heldere conclusies komen en gepast reageren? Kan je geschikte oplossingen bedenken met gebruik van de beschikbare middelen?

Organisatievermogen

Organisation-colored-small

Werk je planmatig en gestructureerd? Respecteer je deadlines en neem je verantwoordelijkheid?

Zelfkennis

connaissance-de-soi-colored-small

Ken je je eigen sterke en zwakke punten? Grijp je iedere kans om je werk te verbeteren? Ben je bereid van anderen te leren? Kan je omgaan met negatieve feedback op een constructieve manier?

Communicatie

Communication-small-colored

Kan je vlot communiceren met anderen? Slaag je erin een boodschap op een efficiënte en heldere manier over te brengen en anderen te motiveren?

 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Teach for Belgium is een programma dat inzet op de ontwikkeling van zowel de professionele als de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers. Door gaandeweg de juiste kennis en competenties te verwerven, kunnen de kandidaten zorgen voor een gelijker onderwijs in België, ongeacht de carrière die ze kiezen na het programma.

Jouw ontwikkeling draait rond 3 hoofdelementen:

Een inspirerende leraar zijn

Volgens Teach for Belgium is een inspirerende leraar iemand die voor elke leerling ambitieuze doelen stelt en hen een zo breed mogelijke toekomstvisie aanreikt. Een inspirerende leraar heeft doorzettingsvermogen om opdrachten die niet altijd even makkelijk zijn tot een goed einde te brengen. Daarnaast is een creatieve pedagogische aanpak belangrijk om alle leerlingen te kunnen aanspreken. Een leraar die steeds aan de nodige zelfreflectie doet en zichzelf voortdurend wil verbeteren, boekt de grootste successen met jongeren.

Zelfkennis

Gedurende het traject leer je ongetwijfeld jezelf kennen. Je krijgt de kans na te denken over de waarden die voor jou belangrijk zijn en staat stil bij zowel je sterke kanten als bij bepaalde aspecten die je verder kan verbeteren. Je leert hoe jouw passie en motivatie leerlingen kunnen inspireren om het allerbeste in zichzelf naar boven te halen.

Motor voor verandering

Gedurende het programma ontwikkel je vaardigheden waarmee je kan bijdragen tot meer gelijkheid in het onderwijssysteem. Die vaardigheden zullen ook in de toekomst van pas komen, ongeacht welke carrière je tegemoet gaat.