België, kampioen van de ongelijkheid in het onderwijs

books-colored-small

Leerlingen die les volgen op een school met een lage sociaal-economische index hebben op 15-jarige leeftijd reeds een gemiddelde leerachterstand van 3 schooljaren in vergelijking met hun meer bevoorrechte leeftijdsgenoten.

Een steeds groter wordende uitdaging

croissance-demographique-small-colored

Het aantal leerlingen in België blijft groeien. Een groot deel van die groei zal zich concentreren in de centrumsteden, bij bevolkingsgroepen met een lage sociaal-economische status. Dat wil zeggen dat ook het aantal leerplichtige kinderen dat in armoede leeft zal toenemen.

Het verbeteren van het imago van het lerarenberoep

teachers-&-students-small-colored

De capaciteiten en de overtuiging van een leerkracht hebben een grote impact op de resultaten en het traject van de leerlingen. Daarom is het jammer dat het beroep vandaag de dag niet altijd als even aantrekkelijk wordt gezien.

Een vicieuze cirkel van ongelijkheid

  • Armoede: leerlingen uit een kansarme omgeving starten op school vaak met een leerachterstand en een gebrek aan ondersteuning.
  • Gebrek aan capaciteit: scholen in kansarme buurten beschikken vaak niet over de nodige middelen om die tekorten op te vangen.
  • Gebrek aan zelfvertrouwen: leerlingen raken ontmoedigd. Gelatenheid treedt op: de ongelijke resultaten op school zetten zich verder in het hoger onderwijs en later in het beroepsleven.
 

Onze visie

Op een dag zal de sociaal-economische afkomst van leerlingen hun succes niet meer bepalen

Wij delen deze visie met Teach for All dat ijvert voor kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen wereldwijd en daarvoor samenwerkt met meer dan 39 organisaties verspreid over de 5 continenten.

 

Onze missie

Het opleiden en coachen van inspirerende leerkrachten

Het hoeft niet zo te zijn dat leerlingen uit kansarme milieus slechter scoren op school: een leerkracht kan het traject van zijn leerlingen drastisch veranderen! Scholen met eenzelfde profiel behalen toch zeer verschillende resultaten.
De leerkrachten van Teach for Belgium geloven in het potentieel van alle leerlingen en hebben als doel om op 3 fundamentele manieren impact te hebben in hun klas:

Resultaten

reussite-small-colored

De Teach for Belgium leerkrachten doen er dagelijks alles aan om de schoolresultaten van hun leerlingen op een zinvolle manier te verbeteren en hen zo uitzicht te geven op betere perspectieven in het leven.

Route

route-small-colored

De Teach for Belgium leerkrachten verzekeren dat hun leerlingen de nodige vaardigheden en het vereiste zelfvertrouwen ontwikkelen om zelf hun toekomst te bepalen.

Respect

regard-colored-small

De Teach for Belgium leerkrachten moedigen hun leerlingen aan tot sociale en culturele openheid.

Een alumni beweging:

Op lange termijn wil Teach for Belgium een vereniging van alumni uitbouwen die de vereiste ervaring en competenties hebben om zich in hun professionele parcours verder in te zetten voor een rechtvaardiger en inclusiever onderwijssysteem.

Onze visie: alle verandering begint vanuit de klas.

   

 

Waarom kiezen voor het onderwijs?

Kwaliteitsvol onderwijs is bepalend voor onze toekomstige welvaart en zorgt ervoor dat we de sociale ongelijkheid in België verder kunnen wegwerken.

Het verbeteren van de schoolresultaten van leerlingen in de Vlaamse gemeenschap heeft een impact op verschillende dimensies :

Het verminderen van de werkloosheid

camambert

Europese studies tonen aan dat minder dan 10% van de arbeidsposities in de komende 10 jaar zullen worden ingevuld door laaggeschoolden. Leerplicht is dus een belangrijke hefboom om de werkloosheid terug te dringen en armoede aan te pakken.

Het verbeteren van de sociale samenhang

Augmentation

Onderwijs is een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en uitsluiting. Het is een essentiële voorwaarde voor sociale, culturele en economische duurzaamheid.

Het versterken van de democratie en

het actieve burgerschap

Ethiek in de samenleving.

Het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en het zelfvertrouwen

Estime de soi_bleuetrouge

Langer leven met een goede gezondheid.

 

Onze waarden

De waarden die onze dagelijkse beslissingen en acties sturen en die als inspiratie dienen voor de ontwikkeling van goede onderwijspraktijken zijn de volgende:

  • Impactvol handelen: Wij geloven in de dringende noodzaak van radicale verandering voor een rechtvaardiger onderwijssysteem. Voor de klas, samen met de leerlingen, staat de leerkracht aan de basis van die verandering. Een echte structurele verbetering zal echter pas tot stand komen met een nationale beweging die voortdurend streeft naar een betere toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor jongeren uit een kansarme omgeving. Daarvoor rekenen we op onze alumni.
  • Geloof in het potentieel van iedereen: Wij geloven dat elk kind zich kan ontwikkelen en kan uitblinken, zowel op school als op andere vlakken. We weigeren mee te gaan in het idee dat het succes van de schoolcarrière van een jongere onoverkomelijk gekoppeld is aan zijn of haar sociaal-economische afkomst. Onze leerkrachten ontgrendelen het potentieel van jonge mensen, doen hun dromen ontwaken en geven hen de kans hun lot in eigen handen te nemen. De leerkrachten verhogen het zelfvertrouwen van de leerlingen, motiveren hen om zichzelf telkens weer te overtreffen en moedigen hen aan zich open te stellen voor hun omgeving.
  • Voortdurend en onbevangen leren: We engageren ons om van elkaar te leren: van de mensen met wie we samenwerken, van andere onderwijzers, van onze partners en van onze leerlingen en hun omgeving. We respecteren onze gesprekspartners en staan open voor hun kennis, ervaring en visie als bron van persoonlijke verrijking. We stellen onszelf in vraag en streven voortdurend naar verbetering.
  • Samenwerken: Om goede onderwijspraktijken uit te wisselen, problemen op te lossen en innoverend te zijn in onze aanpak, werken we nauw samen met anderen. We investeren in dergelijke relaties om een klimaat van vertrouwen te creëren en informatie uit te wisselen. Op die manier, dankzij een eerlijke en transparante communicatie, proberen we onze visie te verwezenlijken.
  • Verantwoord handelen: Wij voelen ons verantwoordelijk voor de huidige situatie en streven ernaar de veranderingen te implementeren die nodig zijn om inclusief en kwalitatief onderwijs aan te bieden. Wij werken doordacht, strategisch, consistent en resultaatgericht. We streven ambitieuze doelen na en moedigen onze partners aan om hieraan mee te werken. We moedigen innovatie, creativiteit en nieuwe ideeën aan om de waaier aan mogelijkheden uit te breiden.
Ontdek de verschillende initiatieven van Teach for Belgium van het laatste jaar in cijfers.

JAARRAPPORT 2015-2016

JAARRAPPORT 2014-2015