Samenwerken voor een rechtvaardiger onderwijssysteem

Partnerscholen

Teach for Belgium biedt secundaire scholen met een groot aantal socio-economisch kwetsbare leerlingen uit de Franstalige of Vlaamse Gemeenschap de kans om getalenteerde leerkrachten aan te werven die gericht zijn op efficiënt lesgeven en het stimuleren van eigenaarschap in leerlingen.

Daarnaast krijgen scholen via de vzw toegang tot een (inter)nationaal netwerk van actoren die zich inzetten voor duurzame veranderingen in het onderwijssysteem.

Teach for Belgium analyseert de behoeften van elke school wat betreft gezochte profielen en beschikbare lesopdrachten, om hen de meest adequate kandida(a)t(en) voor te stellen.

Na de voorstelling van deze potentiële leerkrachten, is de school vrij om individuele interviews af te nemen en de geselecteerde kandida(a)t(en) al dan niet te weerhouden. Contractueel is het de Franstalige of Vlaamse onderwijsgemeenschap die de leerkracht aanwerft.

Schooljaar 2019-2020

icone_05

50 partnerscholen

verspreid over heel België

icone_02

19 scholen

met meer dan 3 alumni en deelnemers

icone_08

90% van de scholen

is tevreden over de samenwerking en deelnemers

Onze partnerscholen in de Vlaamse Gemeenschap zijn verspreid over de verschillende koepels en centrumsteden. Dit schooljaar bevinden de meeste partnerscholen zich in Brussel en Antwerpen, maar we zijn ook actief in Gent, Zaventem, Vilvoorde en Asse. Hieronder vindt u de logo’s van enkele partnerscholen:

logo_def
MABO
scheppersinstituut

FAQ voor partnerscholen

Hoeveel kost het om leerkrachten via Teach for Belgium aan te werven?

Partnerscholen betalen niet voor de het Teach for Belgiumprogramma. Alle kosten voor de werving, vorming en begeleiding worden volledig gedekt door de vzw. De school moet geen extra bedrag betalen indien ze besluit alsnog een andere leraar aan te werven.

Wat gebeurt er na de vorming van 2 jaar?

De leraar en de school zijn vrij om hun samenwerking verder te zetten na de twee jaar van het Teach for Belgiumprogramma. Van de eerste vier lichtingen deelnemers die het programma hebben voltooid, is 65% ​​van de deelnemers momenteel nog aan de slag voor de klas en werkt 85% in het brede onderwijsveld.

Welke verplichtingen hebben leraren tijdens het tweejarige programma?

Tijdens de eerste twee jaar worden de deelnemers ondersteund door een tutor van Teach for Belgium. Deze begeleiding kan een aanvulling zijn op het mentorprogramma dat mogelijks al bestaat binnen de school.

Wordt het Teach for Belgiumprogramma erkend als een officiële opleiding?

Het programma is een aanvulling op de SLO of een andere opleiding die toegang geeft tot een pedagogisch bekwaamheidsbewijs, maar het is niet gelijkgesteld. De vzw reikt binnen haar trainingsmodules nuttige tools aan voor het lesgeven in scholen met veel socio-economisch kwetsbare leerlingen.

Het programma leert de deelnemers de 3 dimensies van lesgeven en bereidt hen voor op de volgende specifieke vaardigheden:

  • De pedagogische aspecten
  • De specifieke aspecten van onderwijs binnen een grootstedelijke, multiculturele context: de overtuiging dat elke jongere, ongeacht zijn afkomst, het potentieel heeft om te slagen.
  • Een duidelijke visie op de uitdagingen van het Belgische onderwijssysteem en een wil om te strijden tegen ongelijkheden.

De vzw stimuleert haar deelnemers om een erkende lerarenopleiding te volgen. Op die manier leveren we een duurzame bijdrage aan het lerarentekort, dat zijn piek pas in 2025 zal bereiken.

Welke profielen hebben de kandidaten van het Teach for Belgiumprogramma?

De deelnemers aan het programma hebben zeer uiteenlopende achtergronden (31 verschillende diploma’s). Ongeveer een derde van de deelnemers is net afgestudeerd, een derde heeft minder dan 3 jaar professionele ervaring en een derde werkte meer dan 3 jaar in een andere sector. 22% van de deelnemers heeft een bewijs van pedagogische bekwaamheid voor de start van het programma. Na 2 jaar behaalt 82% het pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Teach for Belgium werft deelnemers volgens verschillende selectiecriteria zoals initiatief nemen, afstemming op de waarden van het programma, bescheidenheid, openheid van geest … Directies van partnerscholen geven aan dat zij deelnemers voornamelijk waarderen om hun open en collaboratieve houding en hun gerichtheid op feedback. Lees meer.

Welke verplichtingen hebben scholen tegenover de vzw en haar leerkrachten tijdens deze twee jaar?

Scholen die leerkrachten aanwerven die het Teach for Belgiumprogramma volgen, geven de tutor toelating om één keer per maand de leraar tijdens de lessen te observeren. Verder nemen de leerkrachten jaarlijks twee keer een bevraging af van hun leerlingen, om hun professioneel handelen te evalueren en bij te sturen op basis van deze feedback. Verder zal de contactpersoon van Teach for Belgium regelmatig contact hebben met de directie en eenmaal per jaar een bevraging doen rond de samenwerking. Op die manier draagt de school bij aan de impactmeting van het Teach for Belgiumprogramma.

Contact

Klaartje Volders,

Relaties met scholen en netwerkpartners binnen Vlaamse Gemeenschap

klaartje.volders@teachforbelgium.be

« We hebben de samenwerking met Teach for Belgium als zeer positief en professioneel ervaren. De organisatie weet heel sterke profielen aan te trekken en begeleidt deze jonge leerkrachten om stevig voor de klas te staan in heel diverse contexten. »

Eddy Marchant, Directeur Atheneum MXM in Merksem