Samenwerken voor een rechtvaardiger onderwijssysteem

Partnerscholen

Teach for Belgium biedt secundaire scholen met een lage socio-econmische index uit de Franstalige of Vlaamse Gemeenschap de kans om getalenteerde leerkrachten die belang hechten aan de vaardigheden- en kennisontwikkeling van leerlingen aan te werven.

Daarnaast krijgen scholen via de vzw toegang tot een (inter)nationaal netwerk van actoren die zich inzetten voor duurzame veranderingen in het onderwijssysteem.

Teach for Belgium analyseert de behoeften van elke school in termen van gezochte profielen en beschikbare lesopdrachten, om hen de meest adequate kandida(a)t(en) voor te stellen.

 

Na de voorstelling van deze potentiële leerkrachten, is de school vrij om individuele interviews af te nemen en de geselecteerde kandida(a)t(en) al dan niet te weerhouden. Contractueel is het de Franstalige of Vlaamse onderwijsgemeenschap de leerkracht aanneemt.

Schooljaar 2018-2019

School

46 partnerscholen

verspreid over heel België

croissance

8 scholen

met meer dan 3 alumni en deelnemers

teacher

90% van de scholen

is tevreden over de samenwerking en deelnemers

Onze partnerscholen in de Vlaamse Gemeenschap zijn verspreid over de verschillende koepels en centrumsteden. Dit schooljaar bevinden de meeste partnerscholen zich Brussel en Antwerpen, maar we zijn ook actief in Gent, Zaventem, Vilvoorde en Asse. Hieronder vindt u de logo’s van enkele partnerscholen:

logo_def
MABO
scheppersinstituut

FAQ

Hoeveel kost het om leerkrachten via Teach for Belgium te werven?

Partnerscholen betalen niet voor de Teach for Belgiumdiensten. Alle kosten voor de werving, vorming en begeleiding worden volledig gedekt door de vzw. De school moet geen extra bedrag betalen indien ze besluit alsnog een andere leraar aan te werven.

Wat gebeurt er na de vorming van 2 jaar?

De leraar en de school zijn vrij om hun samenwerking verder te zetten na de twee jaar van het Teach for Belgiumprogramma. Van de eerste drie lichtingen deelnemers die het programma hebben voltooid, is 67% ​​van de deelnemers momenteel nog aan de slag voor de klas.

Welke verplichtingen hebben leraren tijdens de 2 jaar opleiding?

Tijdens de eerste twee jaar worden de deelnemers ondersteund door een tutor van Teach for Belgium. Deze begeleiding kan een aanvulling zijn op het mentorprogramma dat mogelijks al bestaat binnen de school.

Wordt de opleiding Teach for Belgium erkend als een officieel diploma?

  • De Teach for Belgium vorming is een aanvulling op de SLO of een andere opleiding die toegang geeft tot een pedagogisch bekwaamheidstitel, maar het is niet gelijkgesteld. De vzw reikt binnen haar trainingsmodules nuttige tools aan voor het lesgeven in scholen met uitdagingen.
  • Het programma leert de deelnemers de 3 dimensies van lesgeven en bereidt hen voor op de volgende specifieke vaardigheden:
    • De pedagogische aspecten
    • De specifieke aspecten van onderwijs binnen een grootstedelijke, multiculturele context: de overtuiging dat elke jongere, ongeacht zijn afkomst, het potentieel heeft om te slagen.
    • Een duidelijke visie op de uitdagingen van het Belgische onderwijssysteem en een wil om te strijden tegen ongelijkheden.

De vzw stimuleert haar deelnemers om een erkende lerarenopleiding te volgen. Zo groeit de garantie op een beter salaris en de uiteindelijke benoeming in het onderwijs.

Welke profielen hebben de kandidaten van het Teach for Belgiumprogramma?

Om efficiënt in te spelen op de verzoeken van schooldirecties, werft Teach for Belgium deelnemers aan volgens verschillende selectiecriteria zoals initiatief nemen, afstemming op de waarden van het programma, bescheidenheid, openheid van geest … Lees meer.

Welke verplichtingen hebben scholen tegenover de vzw en haar leerkrachten tijdens deze twee jaar?

De school die leerkrachten aanwerft die het Teach for Belgiumprogramma volgen, moet de tutor toelating geven om één keer per maand de leraar tijdens de lessen te observeren. Over het algemeen stemt de school hiermee in om bij te dragen aan de impactmeting van het Teach for Belgiumprogramma.

Contact

Klaartje Volders,

Relaties met scholen en netwerkpartners binnen Vlaamse Gemeenschap

klaartje.volders@teachforbelgium.be

« We hebben de samenwerking met Teach for Belgium als zeer positief en professioneel ervaren. De organisatie weet heel sterke profielen aan te trekken en begeleidt deze jonge leerkrachten om stevig voor de klas te staan in heel diverse contexten. »

Eddy Marchant, Directeur Atheneum MXM in Merksem