Doe met ons mee

Teach for Belgium is altijd op zoek naar vrijwilligers en stagiairs die klaarstaan om deel te nemen aan het team in de strijd tegen onderwijsongelijkheid.

We hebben momenteel de volgende openstaande vacatures:

Deelnemer

Stagiaire / vrijwilliger projectmanagement (NL/FR)

Junior projectmedewerker werving & selectie (FR)

Junior projectmedewerker communicatie (FR)

Aarzel niet om ons uw spontane sollicitatie per e-mail toe te sturen: applynow@teachforbelgium.be

Het operationeel team

DIRECTEUR

Na het behalen van de titel van Handelsingenieur, werkte Caroline eerst een paar jaar voor Deloitte voordat ze in 2010 bij de Franse vzw IECD kwam. Binnen deze organisatie leidde ze samenwerkingsprojecten in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. In 2016 keerde Caroline terug naar België, waar ze verantwoordelijk was voor het onderwijsprogramma van Ashoka. Sinds oktober 2017 zet Caroline haar engagement voor een meer innovatief en inclusief onderwijs verder als directeur van Teach for Belgium. Caroline heeft een diepe toewijding aan maatschappelijke zaken en in het bijzonder aan het onderwijs, Caroline is mede-oprichter van “Jeugd Parlement Jeunesse”, lid van “Nederlandskot” en is op dit moment mede-oprichter van startup “Frinder”, die de strijdt aanbindt met voedselverspilling.

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE PARTNERSCHAPPEN EN SCHOOLBELANGEN

Klaartje studeerde Klinische Psychologie en haalde aanvullend haar lerarenopleiding. Haar interesse in de onderwijswereld wordt duidelijk in de verschillende functies die zij heeft vervuld. Zo heeft ze gewerkt bij het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie (KULeuven), als psycho-pedagogisch consultant bij CLB en bijna tien jaar als leerlingenbegeleidster binnen BA Campus Botaniek, een secundaire school in Mechelen. Met deze ervaringen staat ze bij Teach for Belgium in voor de publieke en private partnerschappen en is ze contactpersoon voor scholen in de Vlaamse Gemeenschap.

VERANTWOORDELIJK VOOR SCHOOLRELATIES IN SCHOOLNETTEN VAN FWB & TUTOR

Als Master in de Biomedische Wetenschappen en voedingsleraar aan de CS Ma Campagne van Elsene en sinds 1998 aan het Providence Instituut in Anderlecht, doceerde Yohann in de sectie Sociale Professionaliteit en bekleedde hij de functie van coördinator binnen het Instituut. In 2014 nam Teach for Belgium contact met hem op en hij vervoegde zich bij het tutorenteam aan de eerste Summer Training. Hij was tutor die verantwoordelijk is voor de opvolging van het eerste lichting deeelnemers. In 2016 verlaat hij de vzw om onder meer een opleiding tot onderwijskundig adviseur te volgen. Vandaag is hij terug om de leiding te nemen over de relaties met schooldirecties en onderwijsnetten binnen de Franstalige Gemeenschap.

VERANTWOORDELIJKE VORMING EN BEGELEIDING

Met 16 jaar ervaring als lerares in de middelbare scholen van de Verenigde Staten, Frankrijk en België, is Catherine bijzonder gevoelig voor schoolongelijkheid. In 2003 keerde ze terug naar België en was ze geëngageerd om een bijdrage te leveren en besloot ze zich aldus om te scholen (vorming in bemiddeling, korte therapie), en nu is ze betrokken bij de associatieve wereld. Ze ontwikkelt een mentorprogramma “laten we lunchen” voor jongeren van 16 tot 18 jaar, die geïsoleerd leven in een moeilijke sociaal-economische context. Het doel is om toekomstperspectieven voor hen te openen. In 2012, overtuigd van de bepalende rol van het schoolpad, voegde ze zich opnieuw bij Teach for Belgium en ontwikkelde ze zich binnen de afdeling Training, de Summer Academy.

VERANTWOORDELIJKE TRAINING

Lieselore behaalde een licentiaat in de pedagogische wetenschappen (onderwijskunde), een master in Cultures and Development Studies en zij volgde de lerarenopleiding (KULeuven).

Zij heeft o.a. gewerkt als projectbeheerder Levenslang Leren voor de Vlaamse social profit sector bij VIVO vzw; als Education and Child Rights officer voor UNICEF Bolivia; en als Adviseur Intern Leren voor VVOB, een organisatie die werkt aan gelijke kansen in onderwijs via international samenwerking. Zij heeft ook vele leerrijke ervaringen opgedaan via vrijwilligerswerk als pedagoge, leerkracht en educatief medewerkster.

De rode draad doorheen Lieselore’s studies en loopbaan is haar passie voor de leer- en groeiprocessen van individuen en organisaties. Zij wil mensen ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Binnen Teach for Belgium is Lieselore verantwoordelijk voor het 2-jarige leiderschapsontwikkelingsprogramma voor onze deelnemers.

AngeNB

ANGE-RAISSA UZANZIGA

TUTOR EN PARTNERSCHAP ONDERWIJSPROJECTEN

Na haar studies Politicologie aan de VUB is Ange betrokken bij het project Teach for Belgium. Ze is van mening dat elke jongere het recht heeft op kwaliteitsonderwijs en reële kansen op succes. Na zelf deel te hebben genomen aan het programma, sloot ze zich aan bij het Teach for Belgium-trainingsteam. Ange is ook directielid van de alumnivereniging van Teach for Belgium: Belgian Equity Education Movement (BEEM) en oprichter van het Speed Sharing-project, dat jongeren ondersteunt bij hun professionele oriëntatie.

TUTOR

Vinciane behaalde een Bachelor als Leerkracht Lager Onderwijs aan de KULeuven en een specifieke opleiding in zorg in Antwerpen. Na haar studies ging ze naar de Filippijnen om te werken voor de NGO Virlanie Foundation om met straatkinderen in Manila te werken. Vinciane heeft 17 jaar ervaring als leerkracht en remedial teacher. Ze volgt momenteel een postacademische opleiding tot docent aan de Thomas More High School. Ze helpt leerlingen bij hun vorming en volgt nieuwe leraren tijdens hun eerste jaren op school. Bij Teach for Belgium is Vinciane een voorstander van een sterke basis van deelnemers van het programma. Haar doel is om het onderwijs te versterken en om verschillen tussen leerlingen weg te nemen.

TUTOR

Amélie heeft een Master in Criminologie, een aggregaat en een Master in Pedagogische Wetenschappen. Ze heeft de eerste vormingsmodule in mentaal management opgestart. Haar loopbaan in onderwijs en opleiding begon in 2005, waar ze werkte in het Franstalig Algemeen Secundair Onderwijs en daarna in het Nederlandstalig onderwijs. Gedurende deze vier jaar heeft Amélie ervaring opgedaan in scholen in een grootstedelijke en multiculturele context. Vervolgens heeft ze gedurende 9 jaar haar professionele praktijkervaring kunnen verrijken in het buitenland (China, Frankrijk, Verenigde Arabische Emiraten). In juli 2017 vervoegde Amélie zich bij Teach for Belgium met het doel haar kennis en ervaringen door te geven aan de jonge leraren die de veranderingen van morgen zullen teweegbrengen.

TUTOR

Nicolas behaalde zijn Bachelor Secundair Onderwijs aan de Arteveldehogeschool in Gent, voor de vakken Nederlands en Project Kunstvakken. Na het geven van workshops dans, muziek en theater aan lagereschoolkinderen begon hij als leerkracht Nederlands, eerst in het secundair onderwijs en later in OKAN. Ondertussen studeerde hij af aan de Universiteit Antwerpen als Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen. Als vervolgschoolcoach heeft Nicolas ervaring opgedaan in het begeleiden van OKAN-leerlingen naar het regulier onderwijs. Hij coachte ook leerkrachten secundair onderwijs in de ondersteuning van ex-OKAN-leerlingen in hun verdere schooltraject. Nicolas vindt dat elke leerkracht het verschil kan maken. Hij gelooft sterk in empowerment en hoopt de deelnemers van het programma van Teach for Belgium te ondersteunen in hun tocht tot inspirerende leerkrachten en changemakers

TUTOR

Julie studeerde Biochemie aan de Universiteit Antwerpen en vervolgde haar opleiding met de
met van Menselijke Ecologie en Milieucoördinator A aan de VUB. Na haar studies werkte ze vijf jaar aan onderzoeksprojecten rond milieu en gezondheid. Als oud-scoutsleidster besloot ze in 2007 over te stappen naar het secundair onderwijs, daar ze weer wilde samenwerken met jongeren.  Ze gaf meer dan 11 jaar les in Antwerpen. Doorheen die jaren besefte ze meer en meer dat niet al haar leerlingen, gezien hun achtergrond, dezelfde onderwijskansen hebben en werd ze tevens gevoelig voor school-ongelijkheid. In 2017 werkte ze mee aan de Summer Institute en de Summer Academy van Teach for Belgium als stagemeester, en het daaropvolgende jaar vervoegde ze het team voltijds.

VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE EN COMMUNITY

Tineke studeerde Sociaal Werk ( Kunst- en Cultuurbemiddeling) aan de Karel de Grote Hogeschool en begon haar carrière in de culturele sector. Ze heeft in verschillende musea en kunstcentra gewerkt als educatief medewerker. Hierbij dacht ze voornamelijk na over de betrekking en bezoeken van scholen in musea. Enkele jaren geleden bracht ze haar focus terug naar het sociale aspect van haar opleiding door zich te vervoegen bij het team van Teach for Belgium. Ze focust zich hier vooral op communicatie en de community van deelnemers en alumni.

MEDEWERKER IMPACTMETING EN EVALUATIE

Afgestudeerd met een Master Economische Wetenschappen aan de Economics School van Louvain-La-Neuve, startte Julien met impactonderzoeken in de privésector. Hij volgde daar onder andere een onderzoek op rond onderwijs, en besloot hierdoor om zich in te zetten bij Teach for Belgium om een verschil te maken. Als deelnemer van het programma gaf hij 2 jaar wiskundelessen in l’Institut St Joseph in Etterbeek. Hij wou graag zijn steen verder bijdragen en besloot daarom om het Teach for Belgiumteam te vervoegen als medewerker rond impactmeting en evaluatie. Zo evalueert Julien de indicatoren en best practices van het programma om daarna een zo goed mogelijke strategie te ondersteunen.

VERANTWOORDELIJKE HUMAN RESSOURCES, WERVING EN SELECTIE

Na het behalen van een Master in Human Resources Management, begon Manoëlle haar carrière in rekrutering. Na drie jaar gewerkt te hebben bij wervingsbureaus besloot Manoëlle om zich aan te sluiten bij het Teach For Belgium-team. Als een voormalige hoofdleidster en met een speciale interesse in het onderwijs- en opleidingsveld, is het terugdringen van onderwijsongelijkheid een gevecht dat haar nauw aan het hart ligt.

PROJECTMEDEWERKER WERVING EN SELECTIE

Céline heeft een Master in Handelswetenschappen van LSM. De strijd tegen de Belgische onderwijsongelijkheid ligt haar nauw aan het hart. Ze begon haar carrière als deelnemer van het Teach for Belgiumprogramma in scholen met een lage socio-economische index. Ze gebruikt nu deze ervaring als medewerker binnen het Wervings- en Selectieteam.

PROJECTMEDEWERKER WERVING EN SELECTIE

Amelie heeft aan Karel de Grote Hogeschool gekozen voor Sociaal Werk, Kunst- en Cultuurbemiddeling. Ze heeft verschillende ervaringen opgedaan in de culturele sector als student, stagiair en vrijwilliger. Amelie heeft haar academische carrière afgerond met een Bachelor Kunsttherapie en werkt momenteel deeltijds als therapeute. Met haar uitstekende sociale vaardigheden zal ze al haar energie steken in het werven van Teach for Belgium-deelnemers.

PROJECTMEDEWERKER WERVING EN SELECTIE

Na het behalen van haar diploma in Economie, Politiek en Filosofie in York, startte Janne als deelnemer van het Teach First programma in Engeland. Ze heeft vier jaar les gegeven in de lagere school in Northamptonshire, terwijl ze ook haar Bewijs Pedagogische Bekwaamheid en een Master in Educational Leadership behaalde. Eens terug in België, sloot Janne zich aan bij het Wervings- en Selectieteam van Teach for Belgium, waar ze haar ervaring als Teach First-alumnus combineert met haar passie voor een kwaliteitsvol, gelijk onderwijs.

PROJECTMEDEWERKER WERVING EN SELECTIE

Afgestudeerd met een Master in Overheidsbeleid aan de UCL, heeft Assma haar eerste werkervaring opgedaan als projectcoördinator bij de Koning Boudewijnstichting. Al vele jaren geeft ze privélessen Nederlands aan studenten in moeilijkheden en is ze erg gevoelig voor ongelijkheidverschillen in het onderwijs. Ze beschouwt investeren in een betere samenleving als primordiaal, vandaar haar inzet voor Teach for Belgium.

VERANTWOORDELIJKE ADMINSTRATIE & FINANCIËN

Afgestudeerd als Handelsingenieur, startte Laurane haar loopbaan als financieel consultant. Ze vervoegde Teach for Belgium in het prille begin, overtuigd dat er duidelijke oplossingen moeten gevonden worden voor de problemen in ons huidig onderwijsveld. Ze nam doorheen de jaren verschillende rollen aan, waaronder verantwoordelijke financiële partnerschappen. Tegenwoordig kan je Laurane best bereiken rond vragen over de financiën en administratie, maar zal ook rond enkele transversale projecten.