Programma

Teach for Belgium biedt een leiderschapsontwikkelingsprogramma aan voor pas afgestudeerden, young professionals en career changers die de onderwijsongelijkheden in België willen aanpakken door les te geven op scholen met een lage socio-economische index.

Gedurende twee jaar worden de deelnemers begeleid om les te geven in een school met een lage sociaal-economische index in de zwaarst getroffen gebieden van België (zowel in de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap).

Aan het einde van deze ervaring wordt de deelnemer opgenomen in het Alumninetwerk, dat wil blijven innoveren om de gelijkheid binnen de Belgische schoolsystemen te verbeteren.

Teach for Belgium zoekt kandidaten voor de volgende vakken:

 • Wiskunde
 • Wetenschappen
 • Nederlands (in de Federatie Wallonië-Brussel)
 • Frans (in de Vlaamse Gemeenschap)

Het programma in 3 stappen

School

Plaatsing

Teach for Belgium streeft ernaar een voltijdse lesopdracht te vinden voor elke deelnemer in een school, op basis van het vakgebied van deze deelnemer en de noden van de scholen.

 

Deelnemers geven les in de verschillende onderwijskoepels (in de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap), de onderwijsvormen (algemeen, technisch en beroepsgericht) en studiegraden (van het eerste tot het zesde / zevende jaar secundair onderwijs).

 

Hoewel Teach for Belgium alles in het werk stelt om jobmogelijkheden in deze scholen te vinden, toch wordt de vzw niet als de uiteindelijke werkgever beschouwd. Teach for Belgium zal er alles aan doen om een plaats te vinden voor elke deelnemer, maar er is geen uitsluitende zekerheid dat dit voor iedereen lukt. Het is daarom essentieel voor deelnemers om flexibel te zijn tegenover de verschillende opties.

formation continue

Vorming en begeleiding

Twee jaar lang biedt de vzw vele leermogelijkheden aan de deelnemers om praktische vaardigheden te ontwikkelen ten voordele van de leerlingen.

 

Het programma en de bijhorende begeleiding vragen actieve betrokkenheid van deelnemers en een duidelijke interesse in het begrijpen van de achtergrond en ambities van hun leerlingen.

 

Het leadership developmentprogramma zorgt ervoor dat leraren tools kunnen aanbieden aan hun leerlingen, zodat ze hun slaagkansen kunnen vergroten en nieuwe toekomstperspectieven zullen overwegen.

alumni

Alumninetwerk

Na het tweejarig programma worden deelnemers geïntegreerd in BEEM, “Belgian Equity Education Movement”, het alumninetwerk van Teach for Belgium dat de visie verder doordraagt: namelijk het wegwerken van de Belgische onderwijsongelijkheden. De focus ligt op de ondersteuning van projecten die gelanceerd worden door alumni.

Deelnemers zullen sowieso geïntegreerd worden in dit alumninetwerk, ongeacht hun loopbaankeuze. Op deze manier blijven ze bijdragen aan de verandering van het onderwijssysteem. De vergaarde kennis en vaardigheden die ze hebben ontwikkeld geven hen de mogelijkheid om verschillende wegen te bewandelen: onderwijs, sociaal ondernemerschap, lerarenopleiding, administratie, schoolmanagement, vzw’s, de private en (semi-) publieke sectoren, politieke partijen, etc.

Goed om weten

 • Het programma begint met een verplichte en residentiële zomeropleiding van 5 weken. Deze zal in 2019 plaatsvinden van 14 juli tot 14 augustus.
  In dit kader organiseert Teach for Belgium een Académie d’Été in Anderlecht en een Summer Academy in Antwerpen.

 

 • Na het Teach for Belgiumprogramma krijgen de deelnemers een certificaat, dat de vele vakoverschrijdende competenties benoemt die ze in de loop van twee jaar hebben ontwikkeld. Dit is geen diploma pedagogische bekwaamheid. Daarom worden deelnemers gestimuleerd om een lerarenopleiding te volgen tijdens het programma.

 

 • De deelnemer is aan Teach for Belgium verbonden  door een moreel contract:
  • De vzw verbindt zich ertoe om de deelnemer te vormen, te begeleiden en een lesopdracht te voorzien in een school.
  • De deelnemer verbindt zich ertoe de initiële en continue vorming te volgen, begeleiding te krijgen, deel uit te maken van een gelijkgestemde groep en de schoolreglementen te respecteren.
 • De ganse opleiding wordt aangeboden door Teach for Belgium. Bedrijfskosten (werving, selectie, vorming, monitoring, enz.) worden gedekt door giften van stichtingen, bedrijven en private sponsors.

 

 • Op basis van de ontvangen CV’s voeren de scholen hun eigen interviews en selecteren ze de kandidaten zelf.

 

 • De deelnemer ondertekent zijn arbeidsovereenkomst met de organiserende instantie van zijn school. Teach for Belgium probeert scholen en deelnemers op een optimale manier te koppelen, zodat de verwachtingen van beide partijen vervuld geraken.

 

 • Net als de andere leerkrachten, worden deelnemers van het Teach for Belgiumprogramma betaald door de Franstalige of Vlaamse Gemeenschap (afhankelijk van de plaats van tewerkstelling). Ze worden dus vergoed volgens de geldende barema’s die afhangen van hun diploma, ervaring, gezinssituatie, de exacte lesopdracht…

“Ik had nog nooit aan lesgeven gedacht voordat ik Teach for Belgium leerde kennen. Het is fantastisch om elke dag een verschil te maken voor mijn leerlingen.”

Ontmoet ons

Teach for Belgium organiseert regelmatig online infosessies waarin het selectieteam meer uitleg geeft over het programma en de voordelen ervan. Bekijk hier wanneer de volgende infosessie gepland staat.