Programma

Teach for Belgium biedt een leiderschapsontwikkelingsprogramma aan voor pas afgestudeerden, young professionals en zij-instromers die de onderwijsongelijkheden in België mee willen aanpakken door les te geven op scholen met een een groot aandeel (kans)arme leerlingen.

Gedurende twee schooljaren worden de deelnemers begeleid om les te geven in een school in een grootstedelijke context, met een kwetsbare leerlingenpopulatie (zowel in de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap).

Aan het einde van deze ervaring wordt de deelnemer opgenomen in het alumninetwerk, dat blijft ijveren voor een kwalitatief én inclusief onderwijssysteem en samenleving.

Teach for Belgium zoekt kandidaten voor de volgende vakken:

 • Wiskunde
 • Wetenschappen
 • Nederlands (in de Federatie Wallonië-Brussel)
 • Frans (in de Vlaamse Gemeenschap)

Het programma in 3 stappen

icones_05

Plaatsing

Teach for Belgium streeft ernaar een voltijdse lesopdracht te vinden voor elke deelnemer in een school, op basis van het vakgebied van deze deelnemer en de noden van de scholen.

 

Deelnemers geven les in scholen uit de verschillende onderwijskoepels (in de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap), binnen de verschillende onderwijsvormen (ASO, TSO en BSO) en graden (van het eerste tot het zesde / zevende jaar secundair onderwijs).

 

Teach for Belgium vraagt haar deelnemers om zich flexibel op te stellen ten opzichte van de plaatsing in een partnerschool. Het is steeds de school zelf die de deelnemer aanwerft als leerkracht en de onderwijskoepel of het ministerie die als officiële werkgever fungeert.

icones_06

Vorming en begeleiding

Het leiderschapsontwikkelingsprogramma van Teach for Belgium is een tweejarig intensief vormings- en ondersteuningsprogramma (meer dan 400 uren) dat focust op het ontwikkelen van leiderschapscompetenties binnen het domein van onderwijs.

Het programma biedt een veelheid aan leerervaringen aan haar deelnemers om zich te kunnen ontwikkelen tot efficiënte leerkrachten en actoren van verandering, met het oog op het ontwikkelen van het potentieel van alle leerlingen, het verbreden van hun toekomstperspectief, en het werken aan meer gelijke kansen in het onderwijs en de brede maatschappij.

icones_02

Alumninetwerk

Na het programma worden deelnemers opgenomen in BEEM (Belgian Equity Education Movement), het alumninetwerk van Teach for Belgium dat de visie verderzet. Als alumni kiezen zij op welke manier ze willen blijven bijdragen aan meer gelijkheid in de Belgische samenleving. Teach for Belgium adviseert en stimuleert hen om te kiezen voor een loopbaan met impact, en heeft een ondersteuningsaanbod ontwikkeld binnen drie professionele paden:

– Lesgeven en schoolleiderschap
– (Onderwijs)beleid
– Sociaal ondernemerschap

De focus ligt hierbij op het stimuleren van professionele ontwikkeling en het ondersteunen van projecten en initiatieven van alumni.

“We durven fouten maken in de les, want we weten dat het belangrijk is vooral te proberen.
De leerkracht helpt ons bij het leren.”

Goed om weten

 • Het programma start met een verplichte en (deels) residentiële zomeropleiding van 4,5 weken. Deze zal in 2020 plaatsvinden van 19 juli tot 18 augustus.
  In dit kader organiseert Teach for Belgium twee zomerscholen voor leerlingen uit het secundair onderwijs: Académie d’Été in Anderlecht en Summer Academy in Antwerpen.

 

 • Deelnemers die het tweejarige programma succesvol afronden, ontvangen een certificaat met een overzicht van de inhoud van het programma en de ontwikkelde competenties. Dit is geen officieel bewijs van pedagogische bekwaamheid. Daarom worden deelnemers gestimuleerd om een erkende lerarenopleiding te volgen tijdens het programma.

 

 • De deelnemer is aan Teach for Belgium verbonden  door een moreel contract:
  • De vzw verbindt zich ertoe om de deelnemer te vormen, te begeleiden en een lesopdracht te voorzien in een school.
  • De deelnemer verbindt zich er o.a. toe optimaal gebruik te maken van de aangeboden vorming en ondersteuning, alsook van het netwerk van onderwijsactoren, en de schoolreglementen te respecteren.
 • De volledige opleiding wordt aangeboden door Teach for Belgium. De kosten voor het tweejarig programma (werving, selectie, vorming, ondersteuning, monitoring, enz.) worden gedekt door giften van stichtingen, bedrijven en private sponsors.

 

 • Onze partnerscholen voeren hun eigen interviews en selecteren zelf welke deelnemers er bij hen aan de slag kunnen als leerkracht. Teach for Belgium bezorgt hen hiertoe een overzicht van CV’s van alle geselecteerde kandidaten.

 

 • De deelnemer ondertekent zijn arbeidsovereenkomst met de organiserende instantie van zijn school. Teach for Belgium probeert scholen en deelnemers op een optimale manier te koppelen, zodat de verwachtingen van beide partijen vervuld geraken.

 

 • Net als de andere leerkrachten, worden deelnemers van het Teach for Belgiumprogramma betaald door de Franstalige of Vlaamse Gemeenschap (afhankelijk van de plaats van tewerkstelling). Ze worden dus vergoed volgens de geldende barema, afhankelijk van hun diploma, ervaring, gezinssituatie, de exacte lesopdracht…

“Ik had nog nooit aan lesgeven gedacht voordat ik Teach for Belgium leerde kennen. Het is fantastisch om elke dag een verschil te maken voor mijn leerlingen.”

Ontmoet ons

Teach for Belgium organiseert regelmatig online infosessies waarin het selectieteam meer uitleg geeft over het programma en de voordelen ervan. Bekijk hier wanneer de volgende infosessie gepland staat.