Voor je het registratieformulier invult, willen we de volgende belangrijke informatie over Teach for Belgium meegeven:

 • Om toegang te krijgen tot het formulier voor je kandidatuurstelling, vragen we je eerst onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.
 • Eens deze inschrijving volledig is, krijg je een bevestigingsmail die je toegang geeft tot jouw kandidatuurstelling.
 • Indien je vragen hebt kan je steeds met ons contact opnemen op 02/781.00.18 of via mail applynow@teachforbelgium.be.

Tot binnenkort !

Tineke, Manoëlle & Nada


Persoonlijke gegevens

Diploma

Talenkennis
Vrijetijdsactiviteiten

Contact met het Teach for Belgium team
Iemand aanbevelen
Indien je iemand kent die potentieel interesse heeft voor het programma, kan je hier zijn/haar contactgegevens achterlaten. Wij zullen hem/haar contacteren met meer informatie.

Heeft u hulp nodig?

[/vc_row]

  Un jour, la réussite d'un élève ne dépendra plus de son origine socio-économique  

  Relève le défi!  

  Tu veux te lancer avec nous dans la lutte contre les inéquités scolaires?  

  Pourquoi s'intéresser à l'enseignement?   

  Nos valeurs  

  Le programme  

  Développement professionnel et personnel  

Conditions d’éligibilité

Comment réussir ta candidature?

  Notre mission  

Ecoles

Bénévoles

  Pour qui?  

Institutions

Les participants

Les ambassadeurs Campus

Le conseil d'administration

  Notre vision  

  Conditions d'éligibilité  

De uitdagingen

  Voor scholen 

  Op een dag zal de socio-economische afkomst van leerlingen hun succes niet meer bepalen  

  Rejoignez-nous 

  Les activités que nous avons menées à bien l'année dernière   

  Onze visie  

  Onze missie  

  Onze waarden  

  Waarom kiezen voor het onderwijs?  

 Het programma  

  Voor wie ?  

  Persoonlijke en professionele ontwikkeling  

  Pour les écoles 

Toelatingsvoorwaarden

  VACATURES  

  JOBS  

  Wil je Belgiës grootste probleem oplossen?  

  Ga de uitdaging aan!  

  Word deelnemer  

  Onze activiteiten van het vorig werkjaar 

Voor ons programma zijn we op zoek naar mensen die de volgende vakken willen geven: wiskunde, wetenschappen, Frans (in de Vlaamse Gemeenschap) en Nederlands (in de Franse Gemeenschap).
Professionele ervaring is niet vereist.
Je bent reeds in het bezit van jouw diploma of je zal het ten laatste in juni behalen. Jouw diploma is uitgegeven of erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Het programma richt zich in principe niet tot ervaren leerkrachten (meer dan 3 jaar ervaring) aangezien zij al de nodige competenties ontwikkelden en Teach for Belgium geen fundamentele bijdrage meer kan leveren.

Om wiskunde en/of wetenschappen te geven

Je bent reeds in het bezit van of je zal één van de volgende masters behalen (universiteit of hogeschool):

 • Ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, bio-ingenieur, enz.)
 • Fysica en chemie
 • Wiskunde
 • Computerwetenschappen
 • Handelsingenieur, TEW, EW
 • Biologie, biochemie, biomedische wetenschappen
 • Farmaceutische wetenschappen, dierengeneeskunde
 • Een pedagogische titel is een plus maar geen vereiste

Om Frans te geven

Om Frans te geven in de Vlaamse Gemeenschap moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent in het bezit van of je zal één van de volgende masterdiploma’s behalen: taal- en letterkunde, vertaler-tolk (Frans) of meertalige communicatie.
 • Je bent in het bezit van of je zal een masterdiploma behalen (universiteit of hogeschool)

Daarnaast:

 • Je beheerst perfect het Frans
 • Je hebt een B2 niveau in het Nederlands
 • Een pedagogische titel is een plus maar geen vereiste.

Om Nederlands te geven

Om Nederlands te geven in de Franse Gemeenschap, moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent in het bezit van of je zal één van de volgende masterdiploma’s behalen: taal- en letterkunde, meertalige communicatie, communicatie of vertaler-tolk (Nederlands).
 • Je bent in het bezit van of je zal een master- of bachelordiploma behalen (universiteit of hogeschool)

Daarnaast:

 • Je beheerst perfect het Nederlands
 • Je hebt een B2 niveau in het Frans
 • Een pedagogische titel is een plus maar geen vereiste.

Verblijf en tewerkstelling in België

Deelname aan het Teach for Belgium programma is slechts mogelijk als aan alle legale en reglementaire voorwaarden betreffende verblijf en tewerkstelling in België voldaan is. Vooraleer in het selectieproces opgenomen te kunnen worden, dient een kandidaat te beschikken over een werkvergunning van onbepaalde duur.

Deelname aan het Teach for Belgium programma is slechts mogelijk met een diploma van de Vlaamse Gemeenschap of van de Franse Gemeenschap. Indien dit niet het geval is, is het noodzakelijk om een gelijkwaardigheid te hebben behaald van de Vlaamse Gemeenschap, vooraleer in het selectieproces opgenomen te kunnen worden.