De visie van Teach for Belgium is dat alle leerlingen dezelfde slaagkansen krijgen,
ongeacht hun socio-economische achtergrond.

Wie zijn wij?

Teach for Belgium vormt en ondersteunt inspirerende leerkrachten die aan de slag gaan in een school met eengroot aandeel sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen.

Concreet biedt de vzw jong afgestudeerden, young professionals en iedereen die zich wil (her)oriënteren naar het onderwijs een vorming van twee jaar en persoonlijke ondersteuning terwijl ze lesgeven in deze scholen.

Na deze twee jaar kunnen de alumni van het Teach for Belgiumprogramma de ervaring en vaardigheden die ze hebben verworven in hun bijdrage aan een inclusief en kwalitatief onderwijssysteem, inzetten om hun verdere loopbaan vorm te geven.

Met behoud van volledige onafhankelijkheid bij het beheer en beleidskeuzes, neemt Teach for Belgium, samen met een vijftigtal internationale organisaties, deel aan de wereldwijde Teach For All beweging die vecht tegen onderwijsongelijkheid in de wereld. Teach for Belgium profiteert dus van de expertise en kennis van het internationale netwerk om haar activiteiten in België te ontwikkelen.

Meewerken aan duurzame ontwikkeling

Teach for Belgium draagt heel concreet bij aan 3 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

gg-540Icon-4v2
Nr 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs
en bevorder levenslang leren voor iedereen.
10
Nr 10: Dring ongelijkheid
in en tussen landen terug.
descarga

Nr 17: Partnerschap
om doelstellingen te bereiken.

In België

Teach for Belgium richt zich op de 25% scholen met het grootste aandeel sociaaleconomisch kwetsbare jongeren in hun leerlingenpopulatie. Voor de keuze van onze Vlaamse partnerscholen baseren we ons op de Onderwijs Kansarmoede Indicator (OKI) die berekend wordt voor elke secundaire school op basis van informatie over de achtergrond van de leerlingen.

Kerncijfers 2019-2020

icones_08

+350 kandidaturen ontvangen

icones_06

88 deelnemers

icones_04

109 alumni

Teach for Belgium sinds 2013

Sinds haar opstart in 2013 zet Teach for Belgium zich dagelijks in tegen de ongelijkheden in het Belgisch onderwijssysteem. Hoe dit geëvolueerd is sinds het eerste schooljaar kan u in deze documenten lezen.

In september 2018 vierde Teach for Belgium haar vijfde verjaardag. Om dit in de kijker te zetten, organiseerden we EduVoices. Tijdens dit evenement brachten we onderwijsexperts over het hele land samen om de herwaardering van het lerarenberoep te bespreken. Je kan de resultaten van deze namiddag bekijken in het bijhorende verslag en video.

In de lente van 2019 schreef Teach for Belgium een memorandum. In dit document worden beleidsaanbevelingen geformuleerd voor het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap op basis van de ervaring van de organisatie. Deze aanbevelingen zijn gericht op het creëren van een inclusief én excellent onderwijssysteem, zodat elke leerling zijn potentieel ten volle kan ontplooien, ongeacht zijn/haar sociaaleconomische achtergrond.

In het schooljaar 2019-2020 publiceerden Klaartje Volders (Coördinator financiële en publieke partnerschappen) en Johan De Wilde (docent en onderzoeker in de Lerarenopleiding van Odisee) het artikel ‘Nieuwe Routes naar het Leraarschap’. De grootste focus ligt op het belang van begeleiding van beginnende leraren.