De visie van Teach for Belgium is dat alle leerlingen dezelfde slaagkansen krijgen,
ongeacht hun socio-economische achtergrond.

Wie zijn wij?

Teach for Belgium vormt en ondersteunt inspirerende leerkrachten om aan de slag te gaan in een school met een lage socio-economische index.

Concreet biedt de vzw jong afgestudeerden, young professionals en iedereen die zich wil (her)oriënteren naar het onderwijs een opleiding van twee jaar en persoonlijke ondersteuning om op deze scholen les te kunnen geven.

Na deze twee jaar kunnen de alumni van het Teach for Belgiumprogramma de ervaring en vaardigheden die ze hebben opgedaan om de gelijkheid in de Belgische schoolsystemen te verbeteren, gebruiken om hun verdere loopbaan vorm te geven.

Met behoud van volledige onafhankelijkheid bij het beheer en beleidskeuzes, neemt Teach for Belgium, samen met een vijftigtal internationale organisaties, deel aan de wereldwijde Teach For All beweging die vecht tegen onderwijsongelijkheid in de wereld. Teach for Belgium profiteert dus van de expertise en kennis van het internationale netwerk om zijn activiteiten in België te ontwikkelen.

Waarden en fundamentele principes

agir_avec_impact

Doelgericht werken

potentiel

Geloven in potentieel

apprendre_humble

Leren op een continue en bescheiden manier

collaboration

Samenwerken met anderen

agir_responsable

Op verantwoorde wijze handelen

Sustainable Development Goals

Teach for Belgium draagt heel concreet bij tot 3 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

gg-540Icon-4v2
Nr 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs
en bevorder levenslang leren voor iedereen.
10
Nr 10: Dring ongelijkheid
in en tussen landen terug.
descarga

Nr 17: Partnerschap
om doelstellingen te bereiken.

In België

Scholen met een lage socio-economische index worden benoemd als gedifferentieerde scholen in het vocabularium van de Federatie Wallonië-Brussel. Elke school ontvangt een sociaal-economische index die een gemiddelde is van verschillende indicaties gerelateerd aan het profiel van de leerlingen in de school. Elke school heeft een index van 1 tot 20. De gedifferentieerde scholen hebben een index tussen 1 en 5. Dit vertegenwoordigt zo goed als 1 school op 2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kerncijfers 2018-2019

Journee de selection

+350 kandidaturen ontvangen

teacher

78 deelnemers

alumni

75 alumni

Teach for Belgium sinds 2013

Sinds haar opstart in 2013 zet Teach for Belgium zich dagelijks in tegen de ongelijkheden in het Belgisch onderwijssysteem. Hoe dit geëvolueerd is sinds het eerste schooljaar kan u in deze documenten lezen.

In september 2018 vierde Teach for Belgium haar vijfde verjaardag. Om dit in de kijker te zetten, organiseerden we EduVoices. Tijdens dit evenement brachten we onderwijsexperts over het hele land samen om de herwaardering van het lerarenberoep te bespreken. Je kan de resultaten van deze namiddag bekijken in het bijhorende verslag en video.